Sự kiện “Open day – Math & Science Online Marathon”

Sự kiện “Open day – Math & Science Online Marathon”

Nhằm mang đến một sân chơi kiến thức bổ ích cho học sinh Tiểu học, đồng thời mong muốn chia sẻ rộng rãi phương pháp học và trải nghiệm Tiếng Anh đặc biệt, iSMART Online School – Trường trực tuyến lớn nhất Việt Nam giảng dạy Tiếng Anh thông qua Toán và Khoa học tổ chức...